Ειδήσεις

News

Χρόνος ασφάλισης η άδεια προστασίας μητρότητας για το ΙΚΑ

Με βάση την νομοθετική ρύθμιση (άρθρο 36, παρ.3 του νόμου 3996/2011) ο χρόνος που διανύεται κατά τη διάρκεια της εξάμηνης
ειδικής άδειας προστασίας  της μητρότητας λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης-πέρα από τον κλάδο κύριας σύνταξης και για τον κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
καθώς και στους φορείς επικουρικής ασφάλισης.

Κατάργηση Πόθεν Εσχες

Με το Ν.3986/1-7-2011 έχει καταργηθεί το πόθεν έσχες για οποιαδήποτε αγορά ή κατασκευή κατοικίας ή ακινήτου γενικά.

Η απαλλαγή ισχύει για όλα τα ακίνητα και όχι μόνο για τη πρώτη κατοικία. Ισχύει έως 31/12/2012

You are here: Ανακοινώσεις