Ειδήσεις

Υπηρεσίες

accounting3 ...βρισκόμαστε  στο πλευρό των πελατών μας προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών

Ο όμιλος accounting techniques μέσα σε ένα άρτια δομημένο εργασιακό περιβάλλον παρέχει υπηρεσίες υψηλού επίπεδου, με στόχο την ολοκληρωμένη οικονομική υποστήριξη των επιχειρήσεων αλλά και των ιδιωτών. Μέσα από την αξιοπιστία, την αποτελεσματικότητα και την συνέπεια βρισκόμαστε  στο πλευρό των πελατών μας προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών με στόχο την ανάπτυξη των σύγχρονων επιχειρήσεων.


Το εξειδικευμένο προσωπικό του ομίλου, με γνώμονα την μακροχρόνια εμπειρία, στοχεύει διαρκώς στην αποδοτικότητα και βιωσιμότητα των σύγχρονων επιχειρήσεων. Με την σωστή διαχείριση των οικονομικών δεδομενων, διαμορφωνουμε άριστες λογιστικές υποδομές σε συνδυασμό με ένα πλήρως οργανωμένο λογιστικό χώρο.

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ:

 • τήρηση λογιστικών βιβλίων (β’ - γ’ κατηγορίας)
 • ενάρξεις, καταστατικά, μεταβολές, λύσεις και εκκαθαρίσεις εταιριών
 • φορολογικές δηλώσεις
 • οικονομικες καταστάσεις (ισολογισμοί-αποτέλεσματα)
 • Reports, ανάλυση θέσεων, συγκρίσεις, νεκρό σημείο, cash flow
 • ανάπτυξη φορολογικής και οικονομικής πολίτικης των εταιρειών
 • τήρηση μισθοδοσίας
 • εργατικό και ασφαλιστικό δίκαιο των εργαζομένων
 • οικονομοτεχνικά έργα
 • παρακολούθηση προγραμμάτων ΟΑΕΔ
 • θέματα δημοσιεύσεων & μεταβολών στο ΥΠ. Ανάπτυξης
 • Ηλεκτρονική δημοσίευση ισολογισμών

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ:

 • σύνταξη φορολογικών δηλώσεων (Ε1, Ε2, Ε9, Φ.Μ.Α.Π.) - με εξειδίκευση στα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα
 • οικονομική και φορολογική στρατηγική του πόθεν έσχες
 • εργατικά και ασφαλιστικά
 • μεταβολές στοιχείων - γνωστοποιήσεις

ΛΟΓΙΣΤΙΚA -ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ:

 • Δημοσιεύσεις Ισολογισμών
 • Διεκπεραιώσεις Πρακτικών
 • Διεκπεραιώσεις Θεμάτων Υπουργείου Εμπορίου
 • Διεκπεραιώσεις Θεμάτων Γ.Ε.ΜΗ.

* με εξειδίκευση στις φορολογικές δηλώσεις για αγορές ακίνητων από κατοίκους της Ρωσίας & Βουλγαρίας

 

 

 

You are here: Υπηρεσίες